Новини и събития назад

3D рисунки показват "Магичната река" в Русе

04.09.2020

Триизмерни рисунки на тема "Магичната река" украсиха русенския кей. Те бяха създадени по време на четвъртото издание на 3D STREET ART, организирано от Фондация „Русе – град на свободния дух“. Произведенията са разположени на три ключови места на крайбрежната алея, а русенци и гостите на града могат да ги разгледат докато се разхождат край реката.

GiArtCrew – единствената художествена група в България, която твори в сферата на триизмерното улично изкуство, оптичната илюзия, стенописите и стрийт арт работиха в продължение на 5 дни по рисунките. Творбите са представени на три равнини, които оформят своеобразен ъгъл на стая.

Речният бряг и дивите лебеди, пътешествие с лодка под светлините на луната, дъното на реката и златната рибка са сюжетите на произведенията.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH