Превъртате картата в търсене на някое чудно място за кратко пътешествие… Да бъде наблизо. Да бъде неочаквано. Да носи емоции. Да ви осигури тишина и спокойствие.

Трансграничната зона между България и Румъния е точно такова място. То е заредено с културно наследство и природна красота. Следвайте нашите маршрути и те ще ви отведат в рибарските региони, където незабравени традиции се срещат с топли човешки отношения и грижа за природата. Напред-назад във времето, напред-назад на единия и другия бряг, приключения и страхотна кухня. Споменахме ли виното?

 

Туристически маршрути

Видео

Memofish
Калафат
Memofish
Гюргево
Memofish
Олтеница
Memofish
Мощищя Галацуй
Memofish
Кълъраш
Memofish
Видин
Memofish
Русе
Memofish
Тутракан
Memofish
Ветрен / Сребърна
Memofish
Силистра
 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH