Новини и събития назад

Дунавски фестивал на сетивата през лятото на 2021 г.

02.03.2021

Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ планира провеждането на първия по рода си Дунавски фестивал на сетивата през 2021 г. Новата инициатива е близка по характер до проекта "Мемофиш", който популяризира наследството на рибарските общности от България и Румъния. Дунавският фестивал на сетивата ще се проведе в контекста на честванията на Международния ден на река Дунав и ще се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, като част от проект „Danube Experience – тематични турове и фестивал на сетивата“.

Проектът има за цел да лансира концепция за туризъм на преживяванията в Дунавска България. Пилотното издание на фестивала ще популяризира туристически услуги и продукти в няколко тематични категории: кухня, вино, приключения, култура & история. За да се случи това, Асоциацията ще разработи три тематични туристически тура на сетивата, като ще си сътрудничи с местните общности в дунавските общини и ще се опита да идентифицира уникалните за всяко населено място традиции, кулинария и приключенски преживявания.

Ето защо, АДО "Дунав" инициира проучване, имащо за цел да събере данни относно потенциала за и предлагането на преживявания, които ще направят възможно разработването на концепции за три тематични тура на сетивата „Danube Experience” ("Дунавско преживяване") – за Северозападен, Северен централен и Североизточен Дунавски регион.

Формата за проучване е достъпна на следния линк: https://forms.gle/htnA1qFtU8rk8FjWA.

Можете да изпратите попълнената форма до 17 март 2021 г.

 

 


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH