Новини и събития назад

Предизвикателството Дунав Ултра

19.09.2021

През последната седмица 150 колоездачи от България и Румъния изминаха веломаршрута "Дунав Ултра", от град Видин до село Дуранкулак, с обща кауза – популяризиране на над 110 населени места - села и градове, откъдето преминава трасето.

В традиционния вело маратон тази година се включиха и близо 40 колоездачи от съседна Румъния. Най-подготвените участници си бяха поставили за цел да изминат 700-километровото разстояние за по-малко от 48 часа, но основните групи преодоляха трасето по график за 5 и 10 календарни дни.

Крайдунавските общини пък мобилизираха усилията си за популяризиране на региона като изключително подходящ за приключения сред природата, спорт и културни маршрути. По този начин на различни места бяха издигнати специално изработени флагове с имена на населените места, чиито снимки колоездачите споделяха в социалните мрежи. Благодарение на усилията на всички партньори, живописните ни крайдунавски градове и села бяха отразени в социалните мрежи с над 8000 снимки.

Участници и организатори са единодушни, че тази година веломаршрутът “Дунав Ултра” е затвърдил позицията си на веломаршрут №1 в България и има всички предпоставки да се наложи и като най-популярен такъв на Балканите.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH