ДУНАВСКИ ЛОДКИ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за групов туризъм при Силистра - Кълъраш

Тема
Туристическият пакет с маршрут „Дунавски лодки“ е ориентиран към възрастни организирани туристи с акцент върху исторически места, музеи, манастири, винарни, рибни борси, места за разходки и местно
културно наследство.

Продължителност
Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност
Пакетът може да се реализира през периода април - октомври

География, общини, регион
Силистра – Кълъраш

Целева група
Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – възрастни организирани туристи, с интерес към културното наследство

Условия на провеждане
Туристическият пакет с маршрут „Дунавски лодки“ е ориентиран към възрастни организирани туристи с акцент върху исторически места, музеи, места за разходки и местно културно наследство – материално и нематериално. Не се изисква специална екипировка или умения от страна на участниците. Атракциите по река Дунав, посещения в музеи и беседи по исторически теми, се осъществяват по предварителна уговорка. Предвид сезонния характер на събитията от културния календар, пакетът е ограничен в рамките на април – октомври.

Настаняване

Силистра, България, Хотел „Данубе“, пл. „Свобода“ 1, тел. 00359 86 877 700, www.danube-hotel.com

Силистра, България, Хотел "Виена", ул. "Черно море" 1, тел. 00359 86 838 665, www.hotelviena-bg.com

Кълъраш, Румъния, хотел "Călăraşi", ул. "1 Decembrie 1918" 2, тел. 0040 242 318 996

Чокънещ, Кълъраш, Румъния, Рибна ферма. Фермата е в защитена зона Натура 2000 и обхваща 30 езера. Мястото е спирка по прелетния път на птиците Виа Понтика. Има възможност за наблюдение на 30 защитени видове птици, риболов, разходка с велосипеди, тел. 0040 722 518 186, 0040 722 836 367, www.ciocanesti-piscicola.ro/index.html

Село Сребърна, общ. Силистра, Комплекс "Дива", ул. "Дунав" 19, тел. 00359 898 751 478, до обект на ЮНЕСКО, www.complexdiva.com/

Кълъраш, Румъния, хотел "Albatros" на брега на дунавския приток Борча, ул. "Soseaua Chiciului" 7, тел. 0040 721 908 413, www.albatrospodul4.ro

Хранене

Силистра, Гостилница „Никулден“, ул. „Пристанищна“ 2, до лодкостоянката на рибарите, с рибно меню, тел. 00359 86 822 214

Кълъраш, Румъния, „Terasa Quuen & Quuen Restorant“, ул. „Sloboziei“ 1, с рибно меню, тел. 0040 728 641 342

Силистра, Ресторант-градина „Уникато“, ул. „Доктор Петър Вичев“ 23, тел. 00359 899 132 582

Силистра, Ресторант "Хумбата", ул. "Добруджа" 41, тел. 00359 894 419 697

Силистра, Ресторант "Дунав", ул. "Лом" 12, с рибно меню, 00359 877 992 880

Услуги

Винарска изба „Опрев“, с. Добротица - 35 км от Силистра, посока Айдемир - Тутракан - на разклона при Ситово. Винарната отглежда традиционния български сорт „Червен мискет“, белите сортове „Траминер“ и „Шардоне“, а от червените „Каберне Совиньон“, тел. 00359 887 626 299, opreff.com

Винарска изба „Остров“, 8 км от Силистра, след границата по същия бряг на Дунав. По речната тераса, с дължина 30 км. се отглеждат десетки сортове грозде, domeniileostrov.ro

Винарска изба „Кайнарджа“, с. Кайнарджа, обл. Силистра, ул. “Георги Токушев” 42, тел.: 00359 899 939 211, 00359 899 930 210, избата произвежда три вида вина – бяло, розе и червено, от един сорт грозде, Каберне совиньон.

Разходка по Дунав

Navio Calarasi, Romania, Calarasi, бул. „Republicii“, 32 ,тел. 0040 744 825 490, Viorel Cristea - разходки с лодки, посещение на острови, възможности за пикник, офроуд разходки, наблюдение на птици, риболов, www.navio.ro

 
Обекти за посещение

Със заплащане

Исторически музей - Силистра
Работно време: 09.30–12.00 ч.,12.30–17.00 ч., без неделя и понеделник, тел. 00359 86 820 388, време за посещение - 1 час
Представя археология с експонати като римски слънчев часовник, колона с името на хан Омуртаг, печати на български и византийски владетели, златни накити от времето на крепостта Дръстър. www.museumsilistra.com
Римска гробница
Работно време: по заявка, тел. 00359 86 822 154, време за посещение – 50 мин., Силистра, ул. „Седми септември” и „Бойка войвода”
Представя стенописи от IV в.
Природонаучен музей "Сребърна"
Село Сребърна, Работно време: 08.00-12.00, 14.00-18.00 ч., без събота и неделя, тел. 00359 86 772 469, време за посещение - 1 час.
В музея са показани птици, бозайници, земноводни, влечуги, риби, насекоми и растителни видове, обитаващи резервата. Чрез видеокамера се наблюдават гнездата на пеликаните. Екопътека, места за наблюдение са разположени по брега на езерото.

Градски музей - Кълъраш, Румъния, ул. „1 Decembrie 1918“ 3-5, тел. 0040 728 095 702

Музей на Долен Дунав, Кълъраш, Румъния, работно време 10.00 – 18.00, ул.“Progresul“ 4, тел. 0040 242 313 161, време за посещение - 50 минути.
Музеят представя историята на долнодунавското крайбрежие, древни обитатели и археологически култури. www.mdj-calarasi.ro

Без заплащане

В България:

 • Дунавска градина, Силистра – археологически останки от античния Дуросторум, от средновековния Дръстър - крепостна кула, базилика;
 • Парк „Крепостта“, Меджиди табия, градски парк;
 • „Сребърна“ – заливно крайречно езеро, част от Световното природно наследство, защитено от ЮНЕСКО. Езерото дава живот на стотици животински видове, 50 вида са в Червената книга на България. Мястото е спирка по прелетния път на птиците Виа Понтика;
 • Гарвански блата“ - защитена местност, до с. Гарван, 20 км. източно от Сребърна, срещат се същите видове птици, които тук търсят храна.

В Румъния:

 • Каналът „Борча“ – дунавски канал 70 километра, отделя се при Кълъраш и Остров, и се влива в река Дунав обратно при село Джурджени - предлага гледки към девствена природа и диви горски територии;
 • Дунавските острови край Кълъраш - важни екосистемите в речния басейн - на остров Писика (Pisica) са разположени гнездещи платформи за дунавски ястреб, защитени зони на Натура 2000;
 • Блатото Яломица (Balta Ialomiţei) е рай за рибарите, част от него е обявено за резерват;
 • Руините на византийската крепост Вичина - останки от византийска крепост и старобългарска крепост на остров Пъкул луй Соаре (Pacuiul lui Soare);
 • Долината на Мостищя - защитена зона северно от Кълъраш от естествени водоизточници, притоци на река Дунав: реки, езера, блата и влажни зони, естествени ливади. Възможно е наблюдение на птици.

 

Фестивали:
 • 29 юни - Ден на река Дунав, Ветроходна регата „Кап. Коста Павлов“, Силистра;
 • Август - Пленер „Човек и природа“, с. Ветрен;
 • 9-14 септември - Дни на Силистра - бирен фест, концерти;
 • Септември - Рокфестивал „Дунав сешън“, Силистра;
 • Октомври - „Гозбите на Добруджа“, кулинарен фестивал, с. Сребърна;
 • Декември - Фестивал на коледарските групи „Стани нине, господине“, Силистра;
 • Ноември - Световен фестивал на хумора, художествена изложба – карикатури и дигитален хумор, Кълъраш;
 • 17-19 май - Фестивал „Майски цветя“, естрадна музика, Кълъраш;
 • 24-30 юли - Фестивал „3 smoked olives islands festival“, Остров, Кълъраш;
 • Началото на октомври - Фестивал „Ден на реколтата“, есенен панаир, щандове с зеленчуци, плодове, сладкиши, сцени с народна музика, Олтеница;
Силистра - туристически информационен център

Ул. „Вапцаров” 51, тел. 00359 86 820 487, www.eurovelo6.silistra.eu
Предоставя туристическо оборудване: палатки, спални чували, кану, спасителни жилетки, велосипеди, бинокли

Автогара Силистра, ул. „Москова“ 1, тел. 00359 86 820 280, 00359 878 820 280
Кълъраш, Румъния, Автогара, ул. „Victor Babeş 1“ тел. 0040 242 312 745

 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH