ДУНАВСКИ ЛОДКИ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за младежки туризъм при Силистра - Кълъраш

Тема
Туристическият пакет с маршрут „Дунавски лодки“ е ориентиран към младежки туризъм с акцент върху местни забележителности, исторически места, външна активност и форми на културно наследство.

Продължителност
Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност
Пакетът може да се реализира през периода април -
октомври

География, общини, регион
Силистра – Кълъраш

Целева група
Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – младежи – в група или индивидуално, с интерес към културното наследство

Условия на провеждане
Подходящ за група младежи, както и за индивидуални туристи. Не се изисква специална екипировка или умения от страна на участниците. Добре е да имат удобни обувки. Атракциите по река Дунав, посещенията в музеи и беседи по исторически теми, се осъществяват по предварителна уговорка. Предвид сезонния характер на събитията от културния календар, пакетът е ограничен в рамките на април – октомври.

Настаняване

Силистра, България, Хотел „Силистра“, ул. „Добруджа“ 41, тел. 00359 86 833 033, www.bcsilistra.com

Силистра, България, Хотел „Данубе“, пл. „Свобода“ 1, тел. 00359 86 877 700, www.danube-hotel.com

Кълъраш, Румъния, хотел "Călăraşi", ул. "1 Decembrie 1918" 2, тел. 0040 242 318 996

Чокънещ, Кълъраш, Румъния, Рибна ферма. Фермата е в защитена зона Натура 2000 и обхваща 30 езера. Мястото е спирка по прелетния път на птиците Виа Понтика. Предлага се наблюдение на 30 защитени видове птици, възможност за риболов, разходка с велосипеди, тел. 0040 722 518 186, 0040 722 836 367, www.ciocanesti-piscicola.ro/index.html

Кълъраш, Румъния, Хотел „Albatros“, на брега на дунавския приток Борча, ул. „Soseaua Chiciului“ 7, тел. 0040 721 908 413, www.albatrospodul4.ro

Хранене

Кълъраш, Румъния, „Terasa Queen & Queen Restorant“, ул. „Sloboziei“ 1, с рибно меню, тел. 0040 728 641 342

Силистра, България, Гостилница „Никулден“, ул. „Пристанищна“ 2, до лодкостоянката на рибарите, с рибно меню, тел. 00359 86 822 214

Силистра, България, Ресторант „Хумбата“, ул. „Добруджа“ 41, тел. 00359 894 419 697

Силистра, България, Ресторант „Riverside“, ул. „Гено Чолаков“ 1, тел. 00359 89 854 6458

Силистра, България, Пицария „Верона“, бул. „Македония“ 139, тел. 00359 895 252 525

Услуги

Електрически велосипеди под наем и зарядна станция, с. Чокънещи, тел. 0040 722 518 186, 0040 722 836 367, www.ciocanesti-piscicola.ro/index.html

Разходка по Дунав

Navio Calarasi, Romania, Calarasi, бул. „Republicii“, 32 ,тел. 0040 744 825 490, Viorel Cristea - разходки с лодки, посещение на острови, възможности за пикник, офроуд разходки, наблюдение на птици, риболов, www.navio.ro

 
Обекти за посещение

Със заплащане

Исторически музей - Силистра
Работно време: 09.30–12.00 ч.,12.30–17.00 ч., без неделя и понеделник, тел. 00359 86 820 388, време за посещение - 1 час
Представя археология с експонати като римски слънчев часовник, колона с името на хан Омуртаг, печати на български и византийски владетели, златни накити от времето на крепостта Дръстър. www.museumsilistra.com
Римска гробница
Работно време: по заявка, тел. 00359 86 822 154, време за посещение – 50 мин., Силистра, ул. „Седми септември” и „Бойка войвода”
Представя стенописи от IV в.
Природонаучен музей "Сребърна"
Село Сребърна, Работно време: 08.00-12.00, 14.00-18.00 ч., без събота и неделя, тел. 00359 86 772 469, време за посещение - 1 час.
В музея са показани птици, бозайници, земноводни, влечуги, риби, насекоми и растителни видове, обитаващи резервата. Чрез видеокамера се наблюдават гнездата на пеликаните. Екопътека, места за наблюдение са разположени по брега на езерото.

Музей на Долен Дунав, Кълъраш, Румъния, работно време 10.00 – 18.00, ул.“Progresul“ 4, тел. 0040 242 313 161, време за посещение - 50 минути.
Музеят представя историята на долнодунавското крайбрежие, древни обитатели и археологически култури. www.mdj-calarasi.ro

Зоологическа градина Кълъраш, Румъния, с 87 вида животни и птици от цял свят, парк, единственият в Румъния хипопотам. Лъвове, тигри, пеликани и корморани

Без заплащане

В България:

 • Дунавска градина, Силистра – археологически останки от античния Дуросторум, от средновековния Дръстър - крепостна кула, базилика.
 • Парк „Крепостта“, Меджиди табия, градски парк
 • „Сребърна“ – заливно крайречно езеро, част от Световното природно наследство, защитено от ЮНЕСКО. Езерото дава живот на стотици животински видове, 50 вида са в Червената книга на България. Мястото е спирка по прелетния път на птиците Виа Понтика.

В Румъния:

 • Каналът „Борча“ – дунавски канал 70 километра, отделя се при Кълъраш и Остров, и се влива в река Дунав обратно при село Джурджени - предлага гледки към девствена природа и диви горски територии.
 • Дунавските острови край Кълъраш - важни екосистемите в речния басейн - на остров Писика (Pisica) са разположени гнездещи платформи за дунавски ястреб, защитени зони на Натура 2000.
 • Блатото Яломица (Balta Ialomiţei) е рай за рибарите. Част от него е обявено за резерват.
 • Руините на византийската крепост Вичина - останки от византийска крепост и старобългарска крепост на остров Пъкул луй Соаре (Pacuiul lui Soare).
Фестивали:
 • 17-19 май - "Майски цветя", Кълъраш, Румъния - естрадна музика
 • 29 юни - Ден на река Дунав, Ветроходна регата „Кап. Коста Павлов“, Силистра, България
 • 24-30 юли - Фестивал „3 smoked olives islands festival“, Остров, Кълъраш, Румъния
 • 9-14 септември - Дни на Силистра, бирен фест, концерти
 • Септември - Рокфестивал „Дунав сешън“, Силистра, България
 • Октомври - „Гозбите на Добруджа“, кулинарен фестивал, с. Сребърна, България
 • Ноември - Световен фестивал на хумора, художествена изложба – карикатури и дигитален хумор, Кълъраш, Румъния
Силистра - туристически информационен център

ул. „Вапцаров” 51, тел. 00359 86 820 487, www.eurovelo6.silistra.eu
Предоставя туристическо оборудване: палатки, спални чували, кану, спасителни жилетки, велосипеди, бинокли

Автогара Силистра, ул. „Москова“ 1, тел. 00359 86 820 280, 00359 878 820 280
Кълъраш, Румъния, Автогара, ул. „Victor Babeş 1“ тел. 0040 242 312 745

 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH