Новини и събития назад

Една река, десет страни, безброй вкусове

04.07.2022

„Една река, десет страни, безброй вкусове“ с автор проф. Иван Гаспич не е само готварска книга, а приказка за река Дунав и инструмент за опит, който ни позволява да се свържем с автентичната история на този регион. Позволява ни да погледнем назад и да научим повече за богатото културно и природно наследството на Дунавския регион.

Създадена в рамките на проекта Transdanube Travel Stories, книгата събира 12 невероятни рецепти, които разказват историята на дунавската идентичност, оформена и вдъхновена от реката. Има по 1 рецепта от всяка от 10-те дунавски страни (от Германия до Румъния) и 2 древни римски рецепти.

Освен кулинарните изкушения, в книгата има информация и за мрежата DANUBEPARKS и нейните 18 защитени зони.

Вижте изданието тук.

 


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH