Новини и събития назад

Европейската Амазонка като туристическа дестинация

02.09.2022

Трансграничният биосферен резерват Мура-Драва-Дунав, наричан „Европейската Амазонка“ притежава уникални за континента природни и културни забележителности и има огромен потенциал за развитието на устойчива, интелигентна и зелена туристическа дестинация. Това е първият, обявен от ЮНЕСКО, биосферен резерват, който обхваща пет различни европейски държави.

Проектът Smarter Amazon of Europe (AoE) допълва резултатите от проектите European AoE Bike Trail и Amazing AoE, които вече са работили за подобряване на социално-икономическото положение на Европейската Амазонка (AoE). Българо-румънска палата е сред участниците в консорциума, надграждайки натрупания опит по Мемофиш.

Smarter Amazon of Europe ще насърчи дигитализацията и прилагането на иновации от малки и средни предприятия, работещи в сферата на туризма в този регион. Така фирмите ще повишат своята ефективност и качеството на услугите, които предлагат, ще намалят въглеродния отпечатък, който създават и в крайна сметка ще могат да се развиват, въпреки ограничените ресурси, с които разполагат.

Около 130 туристически МСП от района на Европейската Амазонка, ще получат пряка финансова подкрепа за насърчаване на социални и екологични иновации и/или за дигитална трансформация. Проектът ще подобри и опрости ежедневните операции на МСП в туризма чрез създаването на платформа, която ще улесни B2B бизнеса, ще повиши дигиталните умения и компетенции на фирмите, като ще бъде разработена образователна програма, специално за техните нужди. Около 20 компании ще бъдат подкрепени в разработването на нови бизнес модели с местна и международна подкрепа, обединявайки транснационални устойчиви продукти за туризъм на открито, които ще се популяризират съвместно в рамките на международната туристическа дестинация Amazon of Europe.

Още за проекта и участниците вижте тук.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH