Новини и събития назад

СЕМЕЙСТВА ОТ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СЕ ДОКОСНАХА ДО НАСЛЕДСТВОТО НА РИБАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ДУНАВ

15.10.2019

Автентични рибарски истории, местна кухня, невероятни природни пейзажи и досег с фолклорните традиции на Добруджа и Lunca Dunării преживяха участниците в демонстрационното семейно пътешествие в рамките на проекта „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“. Три български и седем румънски семейства се запознаха с наследството на рибарските общности по Дунав. Пътуването беше организирано от румънските партньори Асоциация „Акчес“.

Туристическият маршрут включваше обекти и срещи в окръг Кълъраш, в региона на езерата Мостищя и Галацуй в Румъния, а от българска страна – запознаване с рибари и техните традиции във Ветрен, Сребърна и Силистра. Участниците опитаха местни специалитети като рибена чорба по липовански и папанаши в Румъния, включиха се и в кулинарния фестивал „Гозбите на Добруджа“, който се провежда в село Сребърна.

Туристическите маршрути, създадени по проекта, съчетават места за посещение от България и Румъния в рамките на едно и също пътуване, и са разработени в три варианта - за големи групи, за младежи и за семеен туризъм. Целта им е да представят туристическия потенциал на пет двойки селища, чието рибарско наследство е проучено чрез уникално по рода си аудиовизуално изследване по „Мемофиш“.

На сайта https://memofish.eu са публикувани маршрутите и аудиовизуалните материали, създадени по време на проучването на рибарските общности от България и Румъния. Достъпът до ресурсите е свободен и всеки, който иска да се запознае с наследството на рибарите и да се посети места със съхранена природа, може да ги използва.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH