Новини и събития назад

Фестивал на сетивата в Силистра

07.06.2022

В Силистра подготвят Фестивал на сетивата „Дунавско преживяване“, който е планиран за 25 и 26 юни. Събитието се организира по идея на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и се финансира от Фондация „Америка за България“, по програма „Туризъм по Дунав“. Основен партньор е Община Силистра. Фестивалът има за цел да лансира концепция за туризъм на преживяванията в Дунавски регион в България, състояща се от четири взаимосвързани елемента - кухня, вино, приключения, култура и история. 

Фестивалът на сетивата има за цел да свърже и популяризира местните производители на стоки и оператори на услуги, които създават туристическа стойност и развиват туристическия пазар в Дунавския регион. Ще бъдат представени на широката общественост кулинарни, винени, приключенски и културни форми на преживявания.

Фестивалът ще бъде двудневен, на открито в Дунавския парк, със свободен вход и ще бъде организиран в контекста на честванията на Международния ден на река Дунав – 29 юни. 

Ще бъдат изградени тематични кътове, предлагащи разнообразни активности за посетителите, които ще са подредени като своеобразен маршрут, по който посетителите минават.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH