Новини и събития назад

Обсъждат рибарството в контекста на екологичния преход

19.08.2021

На 26.08.2021 г. в гр. Варна, хотел „Черно море“ ще се проведе работна среща на Националната Рибарска Мрежа с представители на науката. Темата на форума е „Справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход“.

Програмата ще продължи на 27.08.2021 г. от 10:00 часа с обучение на тема „Управление на риска при изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Детайлната програма за двете събития можете да видите тук.

Участието в събитията на Националната Рибарска Мрежа е безплатно, но изисква предварителна онлайн регистрация на адрес: https://forms.gle/iZh4UdsvXuooViJa7.

Събитията се реализират с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 на Министерство на земеделието, храните и горите.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH