Новини и събития назад

Рибарското наследство от Лом и Орсоя

05.04.2021

В зала "Русе" на Историческия музей е подредена изложбата „Рибарите от Лом и Орсоя“, която представя теренно етноложко проучване в осем различни теми. Основна цел на проучването е да се съберат устни разкази, които да очертаят местната рибарска общност и нейното активно присъствие по река Дунав и близките острови, както и в блатото „Орсоя“. В разказите присъстват образите на заледената река, която поглъща сватба, сомове – човекоядци, както и описания на риболова през различните сезони. Основен проблем за рибарите е бракониерството, както и замърсяванията на околната среда, които са важни елементи от биоразнообразието.

Проектът изследва знанието, уменията и практиките на местната рибарска общност, които имат измеренията на нематериално културно наследство, тъй като са част от традиционния щадящ риболов по Дунав, който съществува от хилядолетия. Изложбата се показва първо в Русе, а после и в град Лом.

Проектът „Културното наследство на Дунавските рибари. Общността в Лом и Орсоя“ на сдружение „Европейски пространства 21“ в партньорство с музеите в Русе и Лом се реализира с подкрепата на Програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културното наследство“ на Национален фонд „Култура“, 2020.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH