Новини и събития назад

Кораб с “умни” сензори чисти Дунав

25.02.2022

Фондацията „Фери Порше“ заедно с екологичната фондация на Audi започват съвместна мисия по почистване на река Дунав. Очаква се акцията да започне около 22 април – Денят на Земята. Корабът ще събира пластмаса и други видове боклук от Дунав и околните притоци в Румъния в продължение на пет седмици.

Високотехнологичният сметосъбиращ кораб CollectiX е снабден с конвейерна лента и интелигентни сензори. С тях корабът събира информация за количеството, вида и разположението на боклука в реката. Надеждата е на тази база да бъдат разработени дългосрочни решения и концепции за превенция срещу замърсяване в различните региони.

Втората най-голяма река в Европа извира от Германия, преминава през множество държави и се влива в Черно море. За съжаление, днес Дунав е една от най-замърсените реки в цяла Европа. А това оказва неблагоприятно влияние и върху замърсяването на Черно море.

„Водата е един от най-важните ресурси за живота на планетата. За нашето бъдеще е жизненоважно да се погрижим за постоянната и устойчива защита на питейната вода“, казва Рюдигер Рекнагел, управляващ директор на екологичната фондация на Audi.

Само през последната година от фондацията са извадили над 3,2 тона пластмаса от Дунав в Сърбия. Това количество отговаря на 110 340 еднолитрови пластмасови бутилки.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH