Маршрути

 

 

НОВА ЕВРОПА

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за младежки туризъм при Видин – Калафат

Тема: Маршрут за младежки туризъм с акцент върху местни забележителности, външна активност и форми на културно наследство

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода април - ноември

География, общини, регион: Видин (Кутово, Антимово) – Калафат

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – младежи, с интерес към културното наследство

още +

НОВА ЕВРОПА

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за семеен туризъм при Видин – Калафат

Тема: Маршрут за семеен туризъм с акцент върху местни забележителности, музеи, манастири, винарни, места за разходки и местно културно наследство

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода април - ноември

География, общини, регион: Видин (Кутово, Антимово) – Калафат

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – семейства, с интерес към културното наследство

още +

НОВА ЕВРОПА

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за групов туризъм при Видин – Калафат

Тема: Туристическият пакет с маршрут „Нова Европа“ е ориентиран към възрастни организирани туристи с акцент върху исторически места, музеи, манастири, винарни, места за разходки и местно културно наследство.

Продължителност: Три дни, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода април - ноември

География, общини, регион: Видин (Кутово, Антимово) – Калафат

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – възрастни организирани туристи, с интерес към културното наследство.

още +

ДУНАВСКИ ЛОДКИ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за семеен туризъм при Силистра - Кълъраш

Тема: Туристическият пакет с маршрут „Дунавски лодки“ е ориентиран към семеен туризъм с акцент върху местни забележителности, музеи, манастири, винарни, места за разходки и местно културно наследство.

Продължителност: Три дни, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода април - октомври

География, общини, регион: Силистра – Кълъраш

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – семейства, с интерес към културното наследство

още +

ДУНАВСКИ ЛОДКИ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за групов туризъм при Силистра - Кълъраш

Тема: Туристическият пакет с маршрут „Дунавски лодки“ е ориентиран към възрастни организирани туристи с акцент върху исторически места, музеи, манастири, винарни, рибни борси, места за разходки и местно културно наследство.

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода април - октомври

География, общини, регион: Силистра – Кълъраш

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – възрастни организирани туристи, с интерес към културното наследство

още +

ДУНАВСКИ ЛОДКИ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за младежки туризъм при Силистра - Кълъраш

Тема: Туристическият пакет с маршрут „Дунавски лодки“ е ориентиран към младежки туризъм с акцент върху местни забележителности, исторически места, външна активност и форми на културно наследство.

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода април -
октомври

География, общини, регион: Силистра – Кълъраш

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – младежи – в група или индивидуално, с интерес към културното наследство

още +

ДУНАВ МОСТ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за младежки туризъм при Русе - Гюргево

Тема: Туристическият пакет с маршрут „Дунав мост“ е ориентиран към младежки туризъм с акцент върху местни забележителности, исторически места, външна активност и форми на културно наследство.

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода март - ноември

География, общини, регион: Русе – Гюргево

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – младежи – в група или индивидуално, с интерес към културното наследство

още +

ДУНАВ МОСТ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за групов туризъм при Русе - Гюргево

Тема: Туристическият пакет с маршрут „Дунав мост“ е ориентиран към възрастни организирани туристи с акцент върху исторически места, музеи, манастири, винарни, места за разходки и местно културно наследство.

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода март - ноември

География, общини, регион: Русе – Гюргево

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – младежи – възрастни организирани туристи, с интерес към културното наследство

още +

ДУНАВ МОСТ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за семеен туризъм при Русе - Гюргево

Тема: Туристическият пакет с маршрут „Дунав мост“ е ориентиран към семеен туризъм с акцент върху местни забележителности, музеи, манастири, винарни, места за разходки и местно културно наследство.

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода март - ноември

География, общини, регион: Русе – Гюргево

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – семейства с интерес към културното наследство

още +

СТАРИТЕ РИБАРИ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за младежки туризъм при Тутракан – Олтеница

Тема: Туристическият пакет с маршрут „СТАРИТЕ РИБАРИ“ е ориентиран към младежки туризъм с акцент върху местни забележителности, исторически места, външна активност и форми на културно наследство.

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода май - октомври

География, общини, регион: Тутракан – Олтеница

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – младежи– в група или индивидуално, с интерес към културното наследство

още +

СТАРИТЕ РИБАРИ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за групов туризъм при Тутракан – Олтеница

Тема: Туристическият пакет с маршрут „Старите рибари“ е ориентиран към възрастни организирани туристи с акцент върху исторически места, музеи, манастири, винарни, рибни борси, места за разходки и местно културно наследство.

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода май - октомври

География, общини, регион: Тутракан – Олтеница

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – възрастни организирани туристи, с интерес към културното наследство

още +

СТАРИТЕ РИБАРИ

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за семеен туризъм при Тутракан – Олтеница

Тема: Туристическият пакет с маршрут „Старите рибари“ е ориентиран към семеен туризъм с акцент върху местни забележителности, музеи, манастири, винарни, места за разходки и местно културно наследство.

Продължителност: Три дни с две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода март - ноември

География, общини, регион: Тутракан – Олтеница

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – семейства, с интерес към културното наследство

още +

ПТИЦИТЕ НА СВЕТА

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за семеен туризъм при Ветрен-Сребърна – Мостищя-Галацуй

Тема: Туристическият пакет с маршрут „Птиците на света“ е ориентиран към семеен туризъм с акцент върху местни забележителности, музеи, манастири, винарни, места за разходки и местно културно наследство.

Продължителност: Три дни с две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода май – октомври

География, общини, регион: Ветрен-Сребърна – Мостищя-Галацуй

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – семейства с интерес към културното наследство

още +

ПТИЦИТЕ НА СВЕТА

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за групов туризъм при Ветрен-Сребърна – Мостищя-Галацуй

Тема: Туристическият пакет с маршрут „ Птиците на света“ е ориентиран към възрастни организирани туристи с
акцент върху историческо, културно и прородно наследство, музеи, манастири, винарни, рибни борси и места за разходки.

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода май - октомври

География, общини, регион: Ветрен-Сребърна – Мостищя-Галацуй

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – възрастни организирани туристи, с интерес към природното и културното наследство

още +

ПТИЦИТЕ НА СВЕТА

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за младежки туризъм при Ветрен-Сребърна – Мостищя-Галацуй

Тема: Туристическият пакет с маршрут „ПТИЦИТЕ НА СВЕТА“ е ориентиран към младежки туризъм с акцент върху местни забележителности, природно наследство, исторически места, външна активност и форми на културно наследство.

Продължителност: Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност: Пакетът може да се реализира през периода май - октомври

География, общини, регион: Ветрен-Сребърна (област Силистра) – Мостищя- Галацуй (регион Кълъраш)

Целева група: Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – младежи – в група или индивидуално, с интерес към културното наследство

още +

 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH