Новини и събития назад

Представиха резултатите от проект „Мемофиш“

16.12.2019

Партньорските организации в проект „Мемофиш“. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ се събраха в Силистра, за да представят резултатите от изпълнението на проекта.

Д-р Диана Бебенова, председател на Сдружене „Паралел-Силистра“, говори за стратегическия документ „Културата има значение!“ и за приноса на младите хора в създаването на идеи за трансгранично културно сътрудничество.

Директорът на Регионалния исторически музей – Русе проф. д-р Николай Ненов се спря на резултатите от уникалното аудио-визуално изследване на културното наследство, което съвременните хора получават от дунавските рибарски общности в Румъния и България.

На въпроса как фактите на изследването и идеите на стратегическите документи могат да бъдат използвани за създаването на модерни туристически продукти се спря Виорел Гица, ръководител на Сдружение „Акчес“ – Кълъраш.

Проект „Мемофиш“ се изпълнява от консорциум, в който водещ партньор е  Българо-румънската търговско-промишлена палата, а партньори са Сдружение „Паралел-Силистра“, Регионалният исторически музей Русе, Сдружение „Акчес“ и Местната инициативна рибарска група от Кълъраш. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH