Новини и събития назад

Над 500 посещения от круизни кораби

22.03.2022

Повече от 500 посещения на круизни кораби се очакват край Русе през новия туристически сезон. Първият пасажерски кораб за сезона е "Viking Lif", плаващ под швейцарски флаг, на който пътуват повече от 100 американски туристи.
Общинското звено "Туризъм" в Русе посрещна първите пасажери с брошура със слоган "Насладете се на всяка русенска минута!", която предоставя информация с възможните обекти за посещение.
"Въпреки предизвикателствата пред този сектор, туроператорите уверяват, че имат разписания за сезона и за момента те са предвидени да се изпълняват до Русе и Гюргево. Пътуване до делтата на река Дунав ще се преценява според моментната ситуация", обясняват от Община Русе.
Круизният туризъм осигурява най-големия поток от чуждестранни туристи, които минават през Русе и утвърждават града като туристическа дестинация на национално и международно ниво.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH