Новини и събития назад

Ново проучване на рибарските общности

24.02.2021

Ново проучване на рибарските общности в град Лом и местността Орсоя реализира Регионален исторически музей Русе, в партньорство с музея от Лом, по проект на сдружение „Европейски пространства 21“, подкрепен от Национален фонд „Култура“. Етнолозите правят интервюта с рибари, извършват видеодокументация на различни риболовни техники, записват традиционни рецепти. През март и април резултатите от проучването ще бъдат обобщени в изложба и филм, които ще бъдат споделени с местните общности в Русе и Лом.

Посетителите на Историческия музей през февруари можеха да видят и витрина с най-новите находки за риболова по Дунав. Бяха показани десет експоната, сред които такъми за риболов от региона на Лом, въже за кльонк (уред за улов на сом) от с. Ряхово, кармаци (куки) за ловене на есетри от региона на Мартен.

Русенският музей развива постоянен изследователски интерес към темата за културното наследство на рибарските общности. Този интерес получи най-пълноценна изява по време на проекта „МЕМОФИШ – памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ на Българо-румънската търговско промишлена палата, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Музеят в Русе тогава беше един от партньорите по проекта, като разработи цялостната методология за проучване на рибарските общности от двете страни на река Дунав в България и Румъния.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH