Новини и събития назад

Памет и бъдеще за дунавската цивилизация

07.07.2021

Проектът „Мемофиш“ и как Българо-румънска палата като неправителствена организация използва ресурсите на наследството за подкрепа на местните общности и развитието на регионите по долното течение на Дунав, е темата на голяма и невероятно сърдечна публикация в НПО портала на България. Регионалният кореспондент Цвета Ненова разказва историята на проекта като приказка, преплитаща истории за риби и за хора, за рибари, мрежи, рецепти и занаят, предаван по наследство.

"Мемофиш" е различен от всички останали проекти, които Палатата е осъществявала, пише Цвета Ненова в публикацията. Защото се опира на наследството, съчетава методите на културната антропология и аудиовизиуалните изследвания. Така се случва първото по рода си теренно аудиовизуално проучване на десет места – по пет в България и в Румъния – където традициите на рибарските общности са живи и имат потенциал. Проф. Николай Ненов, директор на Регионалния исторически музей в Русе и задълбочен изследовател на местни общности, е автор на методологията за теренните интервюта. С колегите си етнолози обикалят заедно с аудиовизуалния екип. Той пък е воден от Димитър Липовански, директор на Арена Медиа в Русе. Присъединява се и известният български аерофотограф Явор Мичев. Резултатът е десетки часове интервюта, визуална документация на практики за улов на риба, традиционна култура, местни пейзажи.

"Мемофиш" не спира просто до съхраняването на наследството на рибарските общности край Дунав. Използва резултатите от проучването за разработване на три вида туристически маршрути: за младежи, за големи групи и за семейства. В рамките на проекта маршрутите се представят пред различни аудитории и се изпробват на практика как работят. Поредица събития увличат местните общности, насърчават интереса на професионалисти от туристическия сектор. Глобалната цел съвпада с кредото на Българо-румънската палата – да насърчава развитието на регионите от двата бряга на Дунав. Колкото и трудно да е това заради икономическите предизвикателства, свръхцентрализираната държава България и трудното всекидневие на хора, които обитават обезлюдяващи се територии.

Цялата публикация вижте тук.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH