Новини и събития назад

Нова колония на къдроглави пеликани в България

20.05.2021

Нова гнездова колония на застрашения къдроглав пеликан се сформира в България. Птиците са заели изкуствен остров в Натура 2000 зона "Комплекс Калимок", в близост до град Тутракан, съобщават от Българското дружество за защита на птиците. Това е третото гнездово находище на вида в България, заедно с тези в езерото Сребърна и остров Персин (Белене).

В началото на месец декември 2020 г., в рамките на проект "Wetlands Along Lower Danube – healthy home for pelicans and people", изпълняван от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), в Специално защитена зона "Комплекс Калимок" е изградена наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Използван е опитът от остров Персин, където изграждането на дървени острови е довело до образуването на две нови колонии на пеликани през 2016 и 2020 г., които се размножават и в момента.

Наколната дървена конструкция е с височина 3 м. и обща площ 32 кв.м. и на нея са поставени три макета на пеликани в реални размери, чиято цел е да привлекат пеликани и те максимално бързо да приемат платформата за свой дом.

Още в началото на месец март тази година малка група от 10 къдроглави пеликана са били забелязани да нощуват на платформата. На 23 април, по време на редовния мониторинг, са открити общо 14 птици и три заети гнезда върху платформата. Интересното е, че пеликаните са загнездили в непосредствена близост до изкуствените макети.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH