Новини и събития назад

Снимка от проект „Мемофиш“ отличена в конкурс на Европейската комисия

09.11.2020

Снимка от проект „Мемофиш“ на Българо-румънската търговско-промишлена палата  беше отличена в конкурс за пощенски картички на Европейската комисия. Картичката ще бъде разпространявана в цяла Европа и е част от визуалните послания на кампанията #EUinmyRegion, която популяризира приноса на проектите с европейско финансиране за промяна на градовете и регионите.

Тя може да бъде видяна на сайта на Програма Интеррег V-A Румъния–България, която финансира проекта.

Отличеният кадър с рибар от Олтеница илюстрира един от старите незабравени начини за риболов - с правоъгълна мрежа, окачена на висяща конструкция. Снимката е направена на устието на река Арджеш. Автор на кадъра е Венцеслав Петков. Това е само един елемент от стотиците материали – снимки, филми, видео и аудио записи, текстове, клипове - които са създадени в рамките на уникалното аудиовизуално проучване на културното наследство на рибарските общности в българо-румънския регион. Всички продукти на проучването са достъпни в сайта https://memofish.eu/ и могат да се ползват безвъзмездно от организациите и фирмите, които работят за насърчаване на регионалния туризъм.

Партньори на БРТПП в изпълнението  на проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ са Сдружение „Паралел – Силистра“, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация „Акчес“ – Кълъраш, Местна инициативна рибарска група „Дунареа Кълърашеана“.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH