Новини и събития назад

ПРЕДСТАВИХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УНИКАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ДУНАВСКИТЕ РИБАРСКИ ОБЩНОСТИ ОТ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

01.02.2019

Резултатите от първото по рода си теренно аудиовизуално проучване на културното наследство на дунавските рибарски общности от България и Румъния бяха съобщени по време на пресконференция в Русе.

Изпълнителният директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата Елеонора Иванова – инициатор и възложител на проучването, представи цялостна  концепция за изследване и съхраняване на рибарското културно наследство като ключов елемент от разработването на нови трансгранични туристически маршрути, които да донесат икономическа полза за региона. Тя говори също за приноса на новата инициатива към мисията на БРТПП да подпомага икономическите взаимодействия между двете съседни държави.

Етнологът от Регионалния исторически музей -  Русе Искра Тодорова направи кратки пояснения по създаването на методологията на проучването с участието на български и румънски изследователи.

В резултат на теренното проучване са създадени 10 промоционални филма за пет двойки селища от България и Румъния със съхранени рибарски традиции: Силистра (Татарица) – Кълъраш, Ветрен (Сребърна) -  Мощищя-Галаци, Тутракан – Олтеница, Русе (Бръшлен) – Гюргево, Видин (Кутово, Антимово) – Калафат. С видеокамери и фотокамери от земята или от дрон са документирани над 100 обекта на културното и природното наследство в тези региони, интервюирани са 30 представители на рибарските общности. Създаден е огромен масив от фотоси, видеоматериали и текстове на български, румънски и английски език, до които е осигурен свободен публичен достъп, за да бъдат използвани за бъдещи научни изследвания, планиране на местното развитие, създаване и рекламиране на туристически продукти.

Поредица от фотоматериали и един от филмите на проучването бяха показани пред участниците в пресконференцията.

За продуктите на теренното аудиовизуално проучване говори Димитър Липовански, представител на консорциум „Памет за дунавските рибари“, който осъществи изследването, и членовете на екипа Явор Мичев, фотограф, Венцеслав Петков, зоолог, и Теодор Мечев, оператор.

На пресконференцията бяха повдигнати и множество въпроси за равновесието на екосистемите около реката, публичната подкрепа и финансиране за съхраняването на рибарския занаят, улесняването на взаимодействията между хората от двете страни на реката и др. Голяма част от проблемите, повдигнати от участниците в пресконференцията, ще бъдат разгледани в трансграничните стратегически документи, които предстои да бъдат разработени по проекта. Материалите от теренното проучване ще бъдат използвани за създаване и промоция на новите 15 трансгранични туристически маршрути, които ще обхващат обекти със съхранени рибарски традиции от двете страни на реката.

Пресконференцията беше осъществена по проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“. Партньори на БРТПП в изпълнението му са Сдружение „Паралел – Силистра“, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация „Акчес“ – Кълъраш, Местна инициативна рибарска група „Дунареа Кълърашеана“, а финансираща програма е Интеррег V-A Румъния – България.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH