Новини и събития назад

Проверяващи иззеха бракониерски мрежи и незаконно уловена риба

14.09.2021

При съвместна операция на полицейски служители от гр. Айдемир и РИОСВ-Русе са открити и иззети бракониерски мрежи и незаконен улов. Проверката е извършена в района на с. Сребърна, а от езерото Сребърна са открити и иззети близо 450 м бракониерски мрежи и около 10 кг незаконно уловена риба от различни видове. Намерени са също няколко рибарски въдици и кепче.

Иззетите рибарски мрежи и принадлежности ще бъдат унищожени от служители на РИОСВ, а рибата е върната в естественото й местообитание. Работи се за установяване на бракониерите.

Контролните органи припомнят, че промишленият риболов в езерото Сребърна е забранен. Съвместните проверки ще продължат.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH