ПТИЦИТЕ НА СВЕТА

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за групов туризъм при Ветрен-Сребърна – Мостищя-Галацуй

Тема
Туристическият пакет с маршрут „ Птиците на света“
е ориентиран към възрастни организирани туристи с
акцент върху историческо, културно и прородно наследство, музеи, манастири, винарни, рибни борси и места за разходки.

Продължителност
Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност
Пакетът може да се реализира през периода май - октомври

География, общини, регион
Ветрен-Сребърна – Мостищя-Галацуй

Целева група
Пакетът е насочен към български, румънски и чуж-
дестранни гости – възрастни организирани туристи,
с интерес към природното и културното наследство.

Условия на провеждане
Туристическият пакет с маршрут „Птиците на света“
е ориентиран към възрастни организирани туристи с
акцент върху материално и нематериално културно,
историческо и природно наследство, музеи, манастири, винарни, рибни борси и места за разходки. Не се изисква специална екипировка или умения от страна на участниците. Атракциите по река Дунав, посещения в музеи и беседи по исторически теми, се осъществяват по предварителна уговорка. Предвид сезонния характер на събитията от културния календар, пакетът е ограничен в рамките на май – октомври.

Настаняване

Комплекс "Дива", с. Сребърна, община Силистра, тел. 00359 898 751 478, 00359 898 751 425, www.complexdiva.com

Почивен дом "Сребърна", с. Сребърна, община Силистра, ул. „Лебед“ 35, бинокли, далекогледна тръба, велосипеди, тел. 00359 86 772 462, 00359 889 441 116, www.srebarna-bg.com

Рибна ферма, с. Чоканещи, Кълъраш, Румъния. Фермата е в защитена зона Натура 2000, обхваща 30 езера. Над 20 хиляди птици гнездят и се размножават тук. Мястото е спирка по прелетния път на птиците Виа Понтика. Наблюдение на 30 защитени видове птици, риболов, велосипеди, тел. 0040 722 518 186, 0040 722 836 367, www.ciocanesti-piscicola.ro/index.html

Кълъраш, Румъния, Хотел „Albatros“, на брега на дунавския приток Борча, ул. „Soseaua Chiciului“ 7, тел. 0040 721 908 413, www.albatrospodul4.ro

Хотел „Палермо“, Тутракан, ул. „С. Папазов“ 3, тел. 00359 896 838 228, www.hotelpalermo-bg.com

Кълъраш, Румъния, хотел „Călăraşi“, ул. „1 Decembrie 1918“ 2, тел. 0040 242 318 996, www.hotelcalarasi.ro

Хранене

Гостилница „Никулден“ ул. „Пристанищна“ 2, Силистра, до лодкостоянката на рибарите, с рибно меню, тел. 00359 86 822 214

Кълъраш, Румъния, „Terasa Queen & Queen Restaurant“, ул. „Sloboziei“ 1, с рибно меню, тел. 0040 728 641 342

Ресторант-градина “Уникато”, Силистра, ул. „Доктор Петър Вичев“ 23, тел. 00359 899 132 582

Ресторант „Приятели“, Тутракан, с рибно меню, тел. 00359 879 091 144

Ресторант „Фишер“, Тутракан, аквариум с прясна дунавска риба, ул. „Рибарска“ 8, тел. 00359 89 592 2583

Услуги
Дегустация на вино
Винарска изба „Опрев“, с. Добротица - 35 км от Силистра, посока Айдемир - Тутракан - на разклона при Ситово. Винарната отглежда собствени традиционни български сортове „Червен мискет“, белите сортове „Траминер“ и „Шардоне“, а от червените „Каберне Совиньон“, тел. 00359 887 626 299, www.opreff.com

Винарска изба „Остров“, 8 км от Силистра, след границата по същия бряг на Дунав. По речната тераса, с дължина 30 км. се отглеждат десетки сортове грозде, www.domeniileostrov.ro

Винарска изба „Кайнарджа“, с. Кайнарджа, обл. Силистра, ул. “Георги Токушев” 42, тел.00359 899 939 211, 00359 899 930 210, избата произвежда три вида вина – бяло, розе и червено, от един сорт грозде, Каберне совиньон

 
Обекти за посещение

Със заплащане

Природонаучен музей „Сребърна“, с. Сребърна, Работно време: 08.00-12.00, 14.00-18.00 ч., без събота и неделя, тел. 00359 8677 2469. В музея са показани птици, бозайници, земноводни, влечуги, риби, насекоми и растителни видове, обитаващи резервата. Чрез видеокамера се наблюдават гнездата на пеликаните. По брега на езерото са разположени екопътека, места за наблюдение. Време за посещение – 1 час.

Кълъраш, Румъния, Градски музей, ул. „1 Decembrie 1918“ 3-5, тел. 0040 728 095 702

Кълъраш, Румъния, Музей на Долен Дунав, работно време 10.00 – 18.00 ч., ул.“Progresul“ 4, тел. 0040 242 313 161. Музеят представя историята на долнодунавското крайбрежие, древни обитатели и археологически култури. Време за посещение – 50 мин. www.mdj-calarasi.ro

Олтеница, Румъния, Археологически музей на цивилизация „Гумелница“, Работно време 09.00 – 17.00 ч.,
тел. 0040 242 511 174, ул. "Argeşului" 101. Цивилизацията „Гумелница“ е култура от времето на новокаменната епоха, позната в Южна Румъния и Северна България. Показва най-старите оръдия на труда и уреди за риболов, познати на хората в региона. Време за посещение – 60 мин. www.muzeulgumelnita.ro

Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене“, Тутракан, работно време – 09.00 – 17.00 ч., тел. 00359 86 660 352, ул. „Трансмариска“ 5. Музеят представя оригинални приспособления за риболов в миналото и днес, има интерактивни дисплеи, видеозаписи на употреби на видове мрежи, представят се връзки между. Човека и Природата, рибарски сдружения. Време за посещение – 1 час.

Зоологическа градина Кълъраш, Румъния, с 87 вида животни и птици от цял свят, парк, единственият в Румъния хипопотам. Лъвове, тигри, пеликани и корморани.

Без заплащане

Дунавска градина, Силистра – археологически останки от античния Дуросторум, от средновековния Дръстър - крепостна кула, базилика.

Сребърна“ – заливно крайречно езеро, част от Световното природно наследство, защитено от ЮНЕСКО. Езерото дава живот на стотици животински видове, 50 вида са в Червената книга на България. Мястото е спирка по прелетния път на птиците Виа Понтика.

Парк „Крепостта“, Меджиди табия, градски парк.

Каналът „Борча“ – дунавски канал 70 километра, отделя се при Кълъраш и Остров, и се влива в реката обратно при село Джурджени - предлага гледки към девствена природа и диви горски територии.

Дунавските острови край Кълъраш - важни екосистемите в речния басейн - на остров Писика (Pisica) са разположени гнездещи платформи за дунавски ястреб, защитени зони на Натура 2000.

Блатото Яломица (Balta Ialomiţei) е рай за рибарите. Част от него е обявено за резерват.

Руините на византийската крепост Вичина - останки от византийска крепост и старобългарска крепост на остров Пъкул луй Соаре (Păcuiul lui Soare).

Фестивали:
  • Дни на Силистра, 9-14 септември, бирен фест, концерти
  • Рокфестивал „Дунав сешън“, Силистра, септември.
  • „Гозбите на Добруджа“, кулинарен фестивал, с. Сребърна, октомври.
  • Ветроходна регата „Кап. Коста Павлов“, Силистра, Ден на река Дунав, 29 юни.
  • Фестивал на коледарските групи „Стани нине, господине“, Силистра, декември
  • Кълъраш, Румъния, Световен фестивал на хумора, художествена изложба – карикатури и дигитален хумор, ноември
  • Кълъраш, Румъния, Фестивал „Майски цветя“, естрадна музика, 17-19 май.
  • Остров, Кълъраш, Румъния, Фестивал „3 smoked olives islands festival“, 24-30 юли
  • Олтеница, Румъния, Фестивал „Ден на реколтата“, есенен панаир, щандове с зеленчуци, плодове, сладкиши, сцени с народна музика, начало на октомври
  • Пленер „Човек и природа“, с. Ветрен, август
Силистра – Туристически информационен център

ул. „Вапцаров” 51, тел. 00359 86 820 487, www.eurovelo6.silistra.eu
Предоставя туристическо оборудване: палатки, спални чували, кану, спасителни жилетки, велосипеди, бинокли

Автогара Силистра, ул. „Москова“ 1, тел. 00359 86 820 280, 00359 878 820 280
Кълъраш, Румъния, Автогара, ул. „Victor Babeş 1“ тел. 0040 242 312 745

 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH