ПТИЦИТЕ НА СВЕТА

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за младежки туризъм при Ветрен-Сребърна – Мостищя-Галацуй

Тема
Туристическият пакет с маршрут „ПТИЦИТЕ НА СВЕТА“ е ориентиран към младежки туризъм с акцент върху местни забележителности, природно наследство, исторически места, външна активност и форми на културно наследство.

Продължителност
Три дни с активни занимания, две нощувки

Сезонност
Пакетът може да се реализира през периода май - октомври

География, общини, регион
Ветрен-Сребърна (област Силистра) – Мостищя- Галацуй (регион Кълъраш)

Целева група
Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – младежи – в група или индивидуално, с интерес към културното наследство

Условия на провеждане
Подходящ за група младежи, както и за индивидуални туристи. Не се изисква специална екипировка или умения от страна на участниците. Добре е да имат удобни обувки. Атракциите по река Дунав, посещения в музеи и беседи по исторически теми, се осъществяват по предварителна уговорка. Предвид сезонния характер на събитията от културния календар, пакетът е ограничен в рамките на май – октомври.

Настаняване

„Бабината къща Сребърна“, с. Сребърна, ул. „Лилия“ 3, община Силистра, тел. 00359 889 778 530

„Вила Радо“, с. Ветрен, ул. „Гранична“ 80, община Силистра, закуска, домашни конфитюри

Рибна ферма, с. Чоканещи, Кълъраш, Румъния, Фермата е в защитена зона Натура 2000, обхваща 30 езера. Над 20 хиляди птици гнездят и се размножават тук. Мястото е спирка по прелетния път на птиците Виа Понтика. Наблюдение на 30 защитени видове птици, риболов, велосипеди, тел. 0040 722 518 186, 0040 722 836 367, www.ciocanesti-piscicola.ro/index.html

Кълъраш, Румъния, Хотел „Albatros“, на брега на дунавския приток Борча, ул. „Soseaua Chiciului“ 7, тел. 0040 721 908 413, www.albatrospodul4.ro

Хотел „Палермо“, Тутракан, ул. „С. Папазов“ 3, тел. 00359 896 838 228, www.hotelpalermo-bg.com

Кълъраш, Румъния, хотел „Călăraşi“, ул. „1 Decembrie 1918“ 2, тел. 0040 242 318 996, www.hotelcalarasi.ro

Хранене

Гостилница „Никулден“ ул. „Пристанищна“ 2, Силистра, до лодкостоянката на рибарите, с рибно меню,
тел. 00359 86 822 214

Кълъраш, Румъния, „Terasa Queen & Queen Restaurant“, ул. „Sloboziei“ 1, с рибно меню, тел. 0040 728 641 342

Ресторант “Дунав”, Силистра, ул. „Лом“ 12, Северна промишлена зона, Силистра, с рибно меню, тел. 00359 877 992 880

Ресторант „Приятели“, Тутракан, с рибно меню, тел. 00359 879 091 144

Ресторант „Фишер“, Тутракан, аквариум с прясна дунавска риба, ул. „Рибарска“ 8. 00359 89 592 2583

Услуги
Електрически велосипеди под наем и зарядна станция, с. Чокънещи, тел. 0040 722 518 186, 0040 722 836 367, www.ciocanesti-piscicola.ro/index.html

Маршрути за моторна лодка, велосипеди, каяци, Тутракан - www.tutrakan-tourism.eu/bg/marshruti.html

 
Обекти за посещение

Със заплащане

Природонаучен музей „Сребърна“, с. Сребърна, Работно време: 08.00-12.00, 14.00-18.00 ч., без събота и неделя, тел. 00359 8677 2469. В музея са показани птици, бозайници, земноводни, влечуги, риби, насекоми и растителни видове, обитаващи резервата. Чрез видеокамера се наблюдават гнездата на пеликаните. По брега на езерото са разположени екопътека, места за наблюдение. Време за посещение – 1 час.

Кълъраш, Румъния, Градски музей, ул. „1 Decembrie 1918“ 3-5, тел. 0040 728 095 702

Кълъраш, Румъния, Музей на Долен Дунав, Работно време 10.00 – 18.00 ч., ул.“Progresul“ 4, тел. 0040 242 313 161. Музеят представя историята на долнодунавското крайбрежие, древни обитатели и археологически култури. Време за посещение – 50 мин. www.mdj-calarasi.ro

Олтеница, Румъния, Археологически музей на цивилизация „Гумелница“, работно време 09.00 – 17.00 ч., тел. 0040 242 511 174, ул. Argeşului 101. Време за посещение – 60 мин. Цивилизацията „Гумелница“ е култура от времето на новокаменната епоха, позната в Южна Румъния и Северна България. Показва най-старите оръдия на труда и уреди за риболов, познати на хората в региона. www.muzeulgumelnita.ro

Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене“, Тутракан, работно време – 09.00 – 17.00 ч., тел. 00359 86 660 352, ул. „Трансмариска“ 5. Музеят представя оригинални приспособления за риболов в миналото и днес, има интерактивни дисплеи, видеозаписи на употреби на видове мрежи, представят се връзки между Човека и Природата, рибарски сдружения. Време за посещение – 1 час.

Зоологическа градина Кълъраш, Румъния, с 87 вида животни и птици от цял свят, парк, единственият в Румъния хипопотам. Лъвове, тигри, пеликани и корморани.

Без заплащане

Сребърна“ – заливно крайречно езеро, част от Световното природно наследство, защитено от ЮНЕСКО. Езерото дава живот на стотици животински видове, 50 вида са в Червената книга на България. Мястото е спирка по прелетния път на птиците Виа Понтика.

Дунавска градина, Силистра – археологически останки от античния Дуросторум, от средновековния Дръстър - крепостна кула, базилика.

Гарвански блата“, защитена местност, до с. Гарван, 20 км. източно от Сребърна, срещат се същите видове птици, които тук търсят храна.

Антимовско ханче – хан „Дълбока“, парк, езеро, чешма, зона за отдих, място на памет – оттук са преминали четата на Филип Тотю със знаменосец Васил Левски и четата на Таньо войвода, 7 км. източно от Тутракан.

Фестивали:
  • Ветроходна регата „Кап. Коста Павлов“, Силистра, Ден на река Дунав, 29 юни
  • Кълъраш, Румъния, Фестивал „Майски цветя“, естрадна музика, 17-19 май
  • Остров, Кълъраш, Румъния, Фестивал „3 smoked olives islands festival“, 24-30 юли.
  • Дни на Силистра, 9-14 септември, бирен фест, концерти.
  • Рокфестивал „Дунав сешън“, Силистра, септември
  • Пленер „Човек и природа“, с. Ветрен, август
  • Кълъраш, Румъния, Световен фестивал на хумора, художествена изложба – карикатури и дигитален хумор, ноември
  • "Гозбите на Добруджа“, кулинарен фестивал, с. Сребърна, октомври
  • Олтеница, Румъния, Фестивал „Ден на реколтата“, есенен панаир, щандове с зеленчуци, плодове, сладкиши, сцени с народна музика, начало на октомври
  • Фестивал на коледарските групи „Стани нине, господине“, Силистра, декември
Силистра – Туристически информационен център

ул. „Вапцаров” 51, тел. 00359 86 820 487, www.eurovelo6.silistra.eu
Предоставя туристическо оборудване: палатки, спални чували, кану, спасителни жилетки, велосипеди, бинокли

Автогара Силистра, ул. „Москова“ 1, тел. 00359 86 820 280, 00359 878 820 280
Кълъраш, Румъния, Автогара, ул. „Victor Babeş 1“ тел. 0040 242 312 745

 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH