ПТИЦИТЕ НА СВЕТА

Програма за тридневен туристически пакет с маршрут за семеен туризъм при Ветрен-Сребърна – Мостищя-Галацуй

Тема
Туристическият пакет с маршрут „Птиците на света“ е ориентиран към семеен туризъм с акцент върху местни забележителности, музеи, манастири, винарни, места за разходки и местно културно наследство.

Продължителност
Три дни с две нощувки

Сезонност
Пакетът може да се реализира през периода май – октомври

География, общини, регион
Ветрен-Сребърна – Мостищя-Галацуй

Целева група
Пакетът е насочен към български, румънски и чуждестранни гости – семейства с интерес към културното наследство

Условия на провеждане
Подходящ за семейства или за индивидуални турис-
ти. Не се изисква специална екипировка или умения
от страна на участниците. Атракциите по река Дунав, посещения в музеи и беседи по исторически теми, се осъществяват по предварителна уговорка. Предвид сезонния характер на събитията от културния календар, пакетът е ограничен в рамките на май – октомври.

Настаняване

Къща за гости Калимарица, с. Ветрен, община Силистра, ул. „Дунав“ 12, тел. 00359 86 762 554, лодка, риболов, басейн, ресторант за гостите на къщата.
Почивен дом „Сребърна“, с. Сребърна, община Силистра, ул. „Лебед“ №35, бинокли, далекогледна тръба, велосипеди, тел. 00359 86 772 462, 00359 889 44 11 16, www.srebarna-bg.com
Рибна ферма, с. Чоканещи, Кълъраш, Румъния. Фермата е в защитена зона Натура 2000, обхваща 30 езера. Над 20 хиляди птици гнездят и се размножават тук. Мястото е спирка по прелетния път на птиците Виа Понтика. Наблюдение на 30 защитени видове птици, риболов, велосипеди, тел. 0040 722 518 186, 0040 722 836 367, www.ciocanesti-piscicola.ro/index.html
Къща за гости Пеликан, с. Сребърна, община Силистра, ул. „Петко Симов“ 16, басейн, тел. 00359 86 772 322, www.srebarnabirding.com
Кълъраш, Румъния, хотел „Călăraşi“, ул. „1 Decembrie 1918“ 2, тел. 0040 242 318 996, www.hotelcalarasi.ro

Хранене

Гостилница „Никулден“, Силистра, ул. „Пристанищна“ 2, до лодкостоянката на рибарите, с рибно меню, тел. 00359 86 822 214
Кълъраш, Румъния, „Terasa Queen & Queen Restaurant“, ул. „Sloboziei“ 1, с рибно меню, тел. 0040 728 641 342
Ресторант-градина „Уникато“, Силистра, ул. „Доктор Петър Вичев“ 23, тел. 00359 899 132 582
Кълъраш, Румъния, ресторант „Casa Heliade“, ул. „Ion Heliade Rădulescu“ 3, тел. 0040 725 036 095
Ресторант „Приятели“, Тутракан, тераса, тел. 00359 879 091 144
Олтеница, Румъния, ресторант „VIP Resort Events“, ул. „Stadionului“, тел. 0040 723 444 171

Услуга
Дегустация на вино

Винарска изба „Опрев“, с. Добротица - 35 км от Силистра, посока Айдемир - Тутракан - на разклона при Ситово. Винарната отглежда собствени традиционни български сортове „Червен мискет“, белите сортове „Траминер“ и „Шардоне“, а от червените „Каберне Совиньон“, тел. 00359 887 626 299, www.opreff.com
Винарска изба „Остров“, 8 км от Силистра, след границата по същия бряг на Дунав. По речната тераса, с дължина 30 км. се отглеждат десетки сортове грозде, domeniileostrov.ro
Винарска изба „Кайнарджа“, с. Кайнарджа, обл. Силистра, ул. “Георги Токушев” 42, тел. 00359 899 939 211, 00359 899 930 210, избата произвежда три вида вина – бяло, розе и червено, от един сорт грозде, Каберне совиньон.

Въздушна разходка
Летище Ребус, главен път Е71 Силистра – Добрич, телефон: 00359 898 671 738, 20 минути полет, www.fly4fun.bg

Разходка по Дунав
Navio Calarasi, Кълъраш, Румъния, бул. „Republicii“, 32, www.navio.ro, тел: 0040 744 825 490, Viorel Cristea, лодки, острови, възможности за пикник, офроуд разходки, наблюдение на птици, риболов

 
Обекти за посещение

Със заплащане

Природонаучен музей „Сребърна“, с. Сребърна, Работно време: 08.00-12.00, 14.00-18.00 ч., без събота и неделя, тел. 00359 8677 2469. В музея са показани птици, бозайници, земноводни, влечуги, риби, насекоми и растителни видове, обитаващи резервата. Чрез видеокамера се наблюдават гнездата на пеликаните. По брега на езерото са разположени екопътека, места за наблюдение. Време за посещение – 1 час.
Кълъраш, Румъния, Градски музей, ул. „1 Decembrie 1918“ 3-5, тел. 0040 728 095 702
Кълъраш, Румъния, Музей на Долен Дунав, Работно време 10.00 – 18.00 ч., ул.“Progresul“ 4, тел. 0040 242 313 161. Музеят представя историята на долнодунавското крайбрежие, древни обитатели и археологически култури. Време за посещение – 50 мин. www.mdj-calarasi.ro

Олтеница, Румъния, Археологически музей на цивилизация „Гумелница“, Работно време 09.00 – 17.00 ч.,
тел. 0040 242 511 174. Цивилизацията „Гумелница“ е култура от времето на новокаменната епоха, позната в Южна Румъния и Северна България. Показва най-старите оръдия на труда и уреди за риболов, познати на
хората в региона. Време за посещение – 60 мин. www.muzeulgumelnita.ro
Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене“, Тутракан, работно време – 09.00 – 17.00 ч., тел. 00359 86 660 352, ул. „Трансмариска“ 5. Музеят представя оригинални приспособления за риболов в миналото и днес, има интерактивни дисплеи, видеозаписи на употреби на видове мрежи, представят се връзки между Човека и Природата, рибарски сдружения. Време за посещение – 1 час.
Зоологическа градина Кълъраш, Румъния, с 87 вида животни и птици от цял свят, парк, единственият в Румъния хипопотам. Лъвове, тигри, пеликани и корморани.

Без заплащане
Сребърна“ – заливно крайречно езеро, част от Световното природно наследство, защитено от ЮНЕСКО. Езерото дава живот на стотици животински видове, 50 вида са в Червената книга на България. Мястото е
спирка по прелетния път на птиците Виа Понтика.
Дунавска градина, Силистра – археологически останки от античния Дуросторум, от средновековния Дръстър - крепостна кула, базилика.
Долината на Мостищя, защитена зона в региона на Кълъраш от естествени водоизточници, притоци на река Дунав: реки, езера, блата и влажни зони, естествени ливади. Наблюдение на птици.
Гарвански блата“, защитена местност, до с. Гарван, 20 км. източно от Сребърна, срещат се същите видове птици, които тук търсят храна.
Антимовско ханче – хан „Дълбока“, парк, езеро, чешма, зона за отдих, място на памет – оттук са преминали четата на Филип Тотю със знаменосец Васил Левски и четата на Таньо войвода, 7 км. източно от Тутракан.

Фестивали:
  • Международен куклен фестивал „Ян Бибиян“, Силистра, последна седмица на май;
  • Кълъраш, Румъния, Фестивал „Майски цветя“, естрадна музика, 17-19 май.
  • Ветроходна регата „Кап. Коста Павлов“, Силистра, Ден на река Дунав, 29 юни.
  • Остров, Кълъраш, Румъния, Фестивал „3 smoked olives islands festival“, 24-30 юли
  • Дни на Силистра, 9-14 септември, бирен фест, концерти
  • Рокфестивал „Дунав сешън“, Силистра, септември.
  • „Гозбите на Добруджа“, кулинарен фестивал, с. Сребърна, октомври.
  • Олтеница, Румъния, Фестивал „Ден на реколтата“, есенен панаир, щандове с зеленчуци, плодове, сладкиши, сцени с народна музика, начало на октомври
  • Кълъраш, Румъния, Световен фестивал на хумора, художествена изложба – карикатури и дигитален хумор, ноември
  • Фестивал на коледарските групи „Стани нине, господине“, Силистра, декември
Силистра – Туристически информационен център

ул. „Вапцаров” 51, тел. 00359 86 820 487, www.eurovelo6.silistra.eu
Предоставя туристическо оборудване: палатки, спални чували, кану, спасителни жилетки, велосипеди, бинокли

Автогара Силистра, ул. „Москова“ 1, тел. 00359 86 820 280, 00359 878 820 280
Кълъраш, Румъния, Автогара, ул. „Victor Babeş 1“ тел. 0040 242 312 745
Мостищя-Чокънещи - достъпност с публичен транспорт: спирка по маршрута Букурещ - Олтеница - Кълъраш

 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH