Parteneri

Partener principal
Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Română

Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Română (CCIBR) este o asociație de afaceri înființată în 2003 cu obiectivul principal de a sprijini dezvoltarea socio-economică a României și Bulgariei și cooperarea între întreprinderile locale și partenerii din UE.

De atunci, Camera furnizează diverse servicii de informare și consultanță regiunilor învecinate și comunităților economice din ambele țări, pentru a crește competitivitatea acestora și pentru a le ajuta să își dezvolte capacitatea de dezvoltare și extindere. Unul dintre obiectivele CCIBR este să sprijine agenții economici și autoritățile publice din Bulgaria și România pentru a încuraja cooperarea și schimbul de experiență pe teme de interes comun. Problemele cheie sunt competitivitatea, inovația, eficiența energetică și RES, transportul, turismul, mediul, ocuparea forței de muncă. În acest sens, Camera inițiază acțiuni comune și implementează proiecte internaționale care vizează schimbul de experiență și bunele practici.

Mai mult, CCIBR inițiază seminarii, ateliere tematice și forumuri de discuții pe astfel de teme pentru a se dezvolta pe baza capacităților existente, a disemina cunoștințe și bune practici, a impune recomandări pentru îmbunătățirea reglementărilor care afectează afacerile din ambele țări.

 

Contact:
Str. Voyvodova nr. 12-14, Ruse, Bulgaria
+359 82 507 606
info@brcci.eu

 

 

ONG ‘Paralel-Silistra’

“Paralel Silistra” este o organizație non-guvernamentală și non-profit, care încurajează dezvoltarea societății civile și învățarea pe tot parcursul vieții. Din 2004, Paralel-Silistra lucrează pentru dezvoltarea comunității, cooperarea internațională și durabilitate.

Scopuri principale:

1. Implementarea valorilor europene în societatea civilă;

2. Acordarea de șanse pentru tineri și susținerea dezvoltării lor personale;

3. Stimularea schimbului liber de idei, informații și cunoștințe privind valorile interculturale

4. Predarea și încurajarea dezvoltării durabile

Grupuri țintă: tineri, adulți, ONG-uri locale și internaționale

 

Contact:
Str. Dobrudza nr. 41, sc B, etaj 3, cabinet 10, Silistra, Bulgaria
+359 888 494 077
office@paralel-silistra.net

 

 

Muzeul Regional de Istorie Ruse

Muzeul Regional de Istorie Ruse își desfășoară activitățile culturale pe teritoriul districtului Ruse.

A fost înființat pe 1 ianuarie 1904, printr-o colecție muzeala la Liceul de băieți. Fondul muzeal conține peste 150 000 de obiecte de valoare culturală. Muzeul își dezvoltă activitatea în strânsă legătură cu păstrarea și expunerea obiectelor mobile de valoare culturala, patrimoniul cultural tangibil și intangibil și cercetarea istoriei și naturii din nord-estul Bulgariei.

 

Contact:
Piața “Al. Battenberg” nr. 3, Ruse, Bulgaria,
+359 82 825 002
nenoff@abv.bg

 

 

Asociația „Acces“ Călărași

Sprijinirea tuturor formelor de cooperare economică și socială, multiculturală, sportivă, multi-etnică, religioasă și multinațională (în special în euroregiunea Dunării de Jos) pentru dezvoltarea economică și socială durabilă; Promovarea și valorificarea culturii în toate formele ei de exprimare.

 

Contact:
Str. Sf. Nicolae nr. 75, Călărași, Romania
+40 730 025010
viomiranca@gmail.com

 

 

Asociația Grupul local de pescuit “Dunărea Călărășeană”

Asociația Grupul local de pescuit “Dunărea Călărășeană” este o entitate juridică românească independentă, finanțată din fonduri private, creată în beneficii publice. Pentru a-și îndeplini scopul, asociația poate deschide filiale și în alte orașe sau județe din țară sau din străinătate; poate stabili conexiuni de colaborare cu organizații similare sau se poate alătura sindicatelor, federațiilor sau altor instituții și entități fizice sau juridice din țară și străinătate.

 

Contact:
Str. Progresul nr. 17, bloc BBB, etaj 3, Călărași, Romania
+40 242 311161
office@dunareacalaraseana.ro

 
Proiectul “MEMOFISH - memorie și viitor. Povești despre civilizația dunăreană.” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria
Valoarea contribuției UE:  423 921, 71 €

 

 

 

 

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.
Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH