Produse conform proiectului

STRATEGII

POLITICA COMUNĂ

PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT

CULTURA ESTE IMPORTANTĂ

 

STRATEGII

Moștenirea comunităților de pescari din zona transfrontalieră România - Bulgaria este un subiect polivalent, deoarece se concentrează pe cunoștințe antice despre natură și abilități contemporane. Se aplică atât misterului unui meșteșug dispărut, cât și tehnicilor de conservare a lumii apelor.

Moștenirea comunităților de pescari este puțin cunoscută în afara așezărilor lor, chiar și de cercetători. Prin urmare, oamenii moderni nu înțeleg aceste tradiții și nu profita de ele pentru a proteja natura, a oferi noi locuri de muncă și a genera noi venituri prin forme alternative de turism.

Partenerii proiectului Memofish au soluții pentru unele dintre aceste probleme, acestea fiind prezentate în strategiile de dezvoltare ale comunităților de pescari din cele cinci perechi de așezări cu tradiții pescărești conservate. Ele sunt modele ale modului în care moștenirea uitată poate deveni din nou valoroasă pentru oamenii contemporani și își poate găsi locul în noile abordări ale dezvoltării.

Strategiile transfrontaliere sunt pentru următoarele perechi de așezări:

Silistra (Tataritsa) – Călărași

Vetren (Srebarna) - Mostiștea Gălățui

Tutrakan – Oltenița

Ruse (Brushlen) – Giurgiu

Vidin (Kutovo, Antimovo) - Calafat.

 

POLITICA COMUNĂ

Unul dintre obiectivele proiectului Memofish este identificarea politicilor și practicilor actuale pentru conservarea patrimoniului cultural al comunităților de pescari la nivel transnațional, regional și local, pentru a evidenția locul și oportunitățile educației formale și non-formale în acest proces, pentru a prezenta formele și mijloacele disponibile pentru protecția patrimoniului cultural, subliniind astfel necesitatea unor legături durabile între instituțiile implicate în procesul de conservare a patrimoniului.

Toate aceste subiecte sunt integrate în documentul „O politică comună pentru conservarea, dezvoltarea și utilizarea patrimoniului comunităților de pescari”, care stabilește viziunea, obiectivele și prioritățile strategice pentru conservarea patrimoniului, precum și prezentarea, împărtășirea și utilizarea durabilă a acestuia ca produs cultural și turistic. Orientările politicii comune au fost elaborate în mod special în planurile strategice pentru cele cinci perechi de așezări, create în cadrul proiectului - le puteți găsi aici.

 

PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT

Pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectului, partenerii din proiectul Memofish publică un Plan de management pentru comercializarea în comun a produselor turistice.

A fost creat pentru a sprijini organizațiile din regiunea transfrontalieră care lucrează în domeniul dezvoltării regionale și a turismului. Documentul este un ghid practic de marketing pentru comercializarea produselor turistice de proiect care pot genera beneficii pentru comunitățile din regiunile dunărene.

 

CULTURA ESTE IMPORTANTĂ

Documentul “Cultura contează! - Cooperare transfrontalieră pentru gestionarea patrimoniului cultural” este studiul și prezentarea unor exemple ale impactului, din punct de vedere cultural, social, economic și de mediu, al schimbărilor globale asupra patrimoniului cultural și istoric al Dunării.

Documentul rezumă politica Uniunii Europene privind patrimoniul cultural și istoric, planificarea regională strategică și măsurile luate de Uniune pentru a sprijini industriile culturale și creative, punând accent pe rolul CE în acest proces.

Cealaltă temă principală din document este impactul schimbărilor globale asupra moștenirii culturale și istorice a Dunării, pentru care se dau exemple interesante despre modul în care se păstrează mediul urban de-a lungul râului, modul în care rutele culturale contribuie la prosperitatea locală, modul în care pescuitul tradițional poate combina tradițiile și modernitatea.

 
Proiectul “MEMOFISH - memorie și viitor. Povești despre civilizația dunăreană.” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria
Valoarea contribuției UE:  423 921, 71 €

 

 

 

 

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.
Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH