Новини и събития назад

Разкази за селския туризъм край Русе

20.05.2020

Пандемията затвори много пътища, особено към шумните, населени с тълпи курорти и градове. Затова пък отвори очите на любознателните към неизвестните туристически възможности в България.

Някои от тях се намират в селските райони около Русе, свързани с природното и историческото наследство, с дунавското рибарство и земеделието. За тях разказва сайтът на проект “Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство” с български партньор Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия www.rtdgiurgiuruse.eu.

Десет импресии  на Ася Пенчева в секция Articles BG помагат на съвременния турист  да открие неочакваните лица на природната красота и историческото наследство в Пепелина, Каран Върбовка и още много селища. Разказът се допълва хармонично от впечатляващи видеофилми, които показват как идеите за краткосрочен туризъм могат да донесат спомени за цял живот.

Сн. Екип по проекта 

 

 

 


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH