Новини и събития назад

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ДОМАКИН НА АКАДЕМИЧНА СЕСИЯ ПО ПРОЕКТ „МЕМОФИШ“

17.10.2019

Академична дискусионна сесия под наслов “Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото наследство” ще се проведе на 18 октомври 2019 г. във Филиал Силистра на Русенския университет. Тя е част от проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ и е съвместна инициатива на Русенския университет и Сдружение „Паралел-Силистра“, партньор в проекта.

В рамките на сесията ще бъдат представени европейските политики за съхраняване и управление на културно-историческото наследство, като фокусът ще бъде поставен върху примерите от Дунавския регион. Участниците в събитието ще разгледат документа “Културата има значение!”, създаден по проекта, и ще дискутират върху възможностите, които дава трансграничното партньорство за по-успешно управление на местните културни ресурси.

За участие в събитието са поканени представители на академичните среди и на културни институти от региона Силистра – Кълъраш, които от своя страна ще имат възможност да представят проекти или научни изследвания за съхраняване и използване на материалното и нематериално наследство в подкрепа на развитието на регионалния туризъм.

Проектът „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ се изпълнява от пет организации с водещ партньор Българо-румънската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH