Новини и събития назад

Видео разкази за рибарство и туризъм край Дунава

02.10.2020

Проектът „Съвместна стратегия за туристическото развитие на региона Русе – Гюргево“, в който партньор е Бизнес центърът за подкрепа на малки и средни предприятия, привлича посетители към непознатите природни красоти на региона чрез видеофилмите в проектния сайт www.tourdev.eu/videos.

Два кратки видео разказа завеждат рибарите любители в Извореле (Румъния) и Ряхово (България) и им показват как природната красота се съчетава с археологическото наследство. В същия раздел на сайта ще намерите още филми за манастирите в Басарбово и Комана, както и за музеите в Русе и Гюргево.

Видео разказите дават отлични идеи за кратки туристически посещения в региона Русе – Гюргево.

Желаещите да открият още непознати кътчета по българо-румънската граница може да се запознаят и с нашите предложения за маршрути по местата на рибарските традиции – https://memofish.eu.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH