Новини и събития назад

Царството на водните лилии очаква своите посетители

03.06.2020

„Царството на водните лилии“ наричат езерото край силистренското село Малък Преславец. Там е най-голямата колония на бяла водна лилия в България, разположена на площ от 46 декара. През юни лилиите разцъфтяват и разкриват красотата си пред посетителите.

В последните 10 години в началото на месеца се провежда традиционния Празник на водните лилии, който тази година няма да се реализира заради коронавируса и ограниченията, наложени от властите за неговото ограничаване.

Езерото с белите водни лилии се намира на 4 км от с. Малък Преславец, непосредствено до река Дунав и само на 30 км от резервата "Сребърна". В района виреят още 180 различни растения и се наблюдават повече от 140 вида птици.

Мястото е подходящо за риболов, разходка и почивка сред природата. В кметството на селото работи Информационен център, в който се предлагат информационни материали, бинокли и далекоглед за природолюбителите. Около езерото има изградени и обозначени екопътеки, а непосредствено до него се намира Рибарското селище, откъдето можете да си купите прясна риба. Мястото е много подходящо за пикник до река Дунав.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH