Новини и събития назад

Светът на Дунавските рибари оживява в Лом

25.06.2021

Русенски изследователи представиха в Историческия музей в Лом постерна изложба, сборник с устни разкази и документален филм за Дунавските рибари.

Продуктите отразяват резултатите от теренно етноложко проучване, проведено през есента на миналата година от етнолози и аудиовизуален екип. Основна цел на проучването бе да се съберат устни разкази, които да очертаят местната рибарска общност и нейното активно присъствие по река Дунав и близките острови, както и в блатото Орсоя.

Всичко това се случва по проект „Културно наследство на Дунавските рибари. Общността в Лом и Орсоя“ на сдружение „Европейски пространства 21“ в партньорство с музеите в Русе и Лом, с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културното наследство“ 2020.

Проектът изследва знанието, уменията и практиките на местната рибарска общност, които имат измеренията на нематериално културно наследство, тъй като са част от традиционния щадящ риболов по Дунав, който съществува от хилядолетия.

Изложбата „Рибарите от Лом и Орсоя“ представя света на Дунавските рибари в осем теми с разкази и фотоси. Може да бъде видяна тук.

Сборникът „Рибарската общност в Лом“ е структуриран според различни тематични ядра. В разказите присъстват образите на заледената река, която поглъща сватба, сомове-човекоядци, както и описания на риболова през различните сезони. Автор, съставител и редактор на изданието е проф. д-р Николай Ненов. Сборникът може да бъде прочетен тук, както и да бъде изтеглен в електронното си издание.

Филмът „Рибари и пейзажи“ ни среща със сладкодумни и не толкова разказвачи, надниква в потайни места за срещи, показва спиращи дъха гледки от речни и островни красоти. Продукцията е на Арена Медиа. Филмът може да бъде видян тук.

Всички материали от проекта са публично достъпни на сайта www.fishingheritage.eu

„Проектът е част от системните ни усилия за съхраняване и популяризиране на наследствата на местните общности в България и демонстрира концепцията ни да работим в ефективни партньорства. Финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ е същностна за подобни начинания“, казва Цвета Ненова, председател на сдружение „Европейски пространства 21“.

Изложбата ще остане в Лом през месеците юни и юли, а в Нощта на музеите на 3 юли в залите на Историческия музей в Лом посетителите ще могат да гледат и специалните прожекции на филма.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH