Новини и събития назад

Младежки принос към иновативните идеи на проект „Мемофиш“

21.11.2019

Младежи от Силистра ще дискутират и предлагат свои идеи по документа „Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото наследство“, разработен в рамките на проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“.

Дискусията е част от иновационния лагер „Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в трансграничния регион Румъния - България“. Тази година лагерът се провежда за трети път и е във връзка със Световната седмица на предприемачеството. Новото издание има за цел да стимулира креативността и предприемчивостта на младежите за разработване на бизнес идеи за управление на културно-историческото наследство по река Дунав.

Организатори на иновационния лагер са РУО-Силистра, Община Силистра и Сдружение „Паралел - Силистра”. Сдружението е партньор в проекта „Мемофиш“, изпълняван от пет организации от България и Румъния с водещ партньор Българо-румънската търговско-промишлена палата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH