За програмата

Програма Интеррег V-A Румъния – България

 

Проектът „Мемофиш“ се осъществява с финансиране от 423 921,71 евро (85% от общата стойност на проекта) от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма Интеррег V-A Румъния – България, а в допълнение се подкрепя от държавните бюджети на България и Румъния (13%) и се дофинансира от партньорските организации.

Програма Интеррег V-A Румъния – България с общ бюджет 258 504 126 евро (от които 215 745 513 евро от ЕФРР) се изпълнява в периода 2014 – 2020 г., като финансира проекти в следните приоритетни области:

  • Добре свързан регион
  • Зелен регион
  • Безопасен регион
  • Квалифициран и приобщаващ регион
  • Ефикасен регион

Програмата подкрепя проекти на организации и институции от трансграничната зона:

Румъния - окръзите Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца;

България - областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.

 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH