Новини и събития назад

ЗАПОЧНАХА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО МАРШРУТИТЕ НА „МЕМОФИШ“

02.09.2019

С първата група от 15 младежи от област Силистра и окръг Кълъраш започнаха демонстрационни пътешествия по туристическите маршрути, които са свързани с наследството на рибарските общности по р. Дунав и са създадени по проект „Мемофиш“.

Туристическите маршрути са авторска разработка на Регионалния исторически музей Русе, партньор по проекта. Те са интегрирани туристически продукти, тъй като включват обекти от България и Румъния в рамките на едно и също пътуване. Създадени са, за да изтъкнат туристическия потенциал на пет двойки селища от трансграничната зона Румъния - България, чието рибарско наследство е проучено в началото на проекта чрез уникално по рода си аудиовизуално изследване. За всяка от петте двойки селища са създадени три типа туристически маршрути - за големи групи, за младежи и за семеен туризъм, които ще бъдат тествани чрез три демонстрационни пътешествия в рамките на проекта.

Първото пътешествие за младежи от България и Румъния беше организирано от партньора Сдружение  „Паралел-Силистра“. Участниците разгледаха историческите места в региона Силистра-Кълъраш и се запознаха със съхранените до днес рибарски традиции в Тутракан и Чокънещ. За тях беше организиран гребен поход и фото-сафари. Следващите две пътешествия – за голяма група и за семеен туризъм, ще се проведат по-късно тази есен, организирани от румънските партньори Асоциация „Акчес“ и МИРГ „Дунаря Кълърашеана“. Във всяко от тях ще се включат както българи, така и румънци.

Туристическите маршрути, заедно с аудиовизуалните материали за тяхното популяризиране, скоро ще бъдат публикувани на сайта на проекта за свободно ползване от всички, които се интересуват от туризъм в съхранена природна среда и общуване с наследството на рибарските общности.

Промоционалните пътешествия са част от проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“, който се изпълнява от пет организации с водещ партньор Българо-румънската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.

 

Изтегли файл


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH